PRZETWARZANIE DANYCH

Coraz więcej małych bezzałogowców trafia w ręce hobbystów, którzy nie traktują lotów nimi w aspekcie komercyjnym. Nie potrzebują oni w związku z tym kosztownych licencji oprogramowania fotogrametrycznego ani infrastruktury niezbędnej do jego użytkowania.

Niekiedy jednak to własnie oni sa pierwszymi, którzy mogą zebrać dane obrazowe i zarejestrować np. wynikłe w wyniku oddziaływania pogody lub zwierzyny szkody na swojej posesji. Często jedynie w ten sposób możliwym jest utrwalenie szkód w takim zakresie w jakim wystapiły, a nie w chwili wykonania szacowania przez odpowiednie podmioty.

Właśnie takim użytkownikom dedykujemy usługę przetwarzania danych obrazowych do postaci map, czy modeli terenu, które mogą istotnie wspomóc proces dochodzenia odszkodowań, monitoringu uprawianych pól, planowania melioracji, czy choćby w celach poglądowych. 

Zebranie właściwej jakości danych (a później stworzenie odpowiedniej jakości map) będzie znacznie prostsze, jeśli zastosujesz się do wskazówek podanych niżej.

 

 

Fot. David Henrichs

Jak latać, by zebrać dane właściwej jakości?

Zanim zaprogramujesz drona do lotu i w ogóle wzbijesz się w powietrze, zapoznaj się z prawnymi możliwościami lotów w twojej lokalizacji.

 

Pamiętaj! LATAJ Z GŁOWĄ!!
Przestrzeń powietrzna nie należy do nas. Operuje w niej wiele innych statków powietrznych i to one - zawsze - mają pierwszeństwo przed nami. Jeśli nie jeszcze nie zapoznawałeś się z regułami rządzącymi lotami dronów - skorzystaj z wiadomości pod tym i tym linkiem.

Latając w miejscach zabronionych lub w sposób niebezpieczny dla postronnych, stwarzasz nie tylko zagrożenie dla nich, ale narażasz się na surowe kary, włącznie z karą więzienia!!

 

 

KROK NR 1

Skorzystaj z Google Play lub AppStore i wyszukaj aplikacji pozwalającej na planowanie lotów swoim dronem. W zależności od tego, jakiego drona posiadasz będziesz mieć do wyboru różne opcje:

  • Pix4d Capture,
  • Drone Deploy,
  • UgCS,
  • Altizure,
  • 3DSurvey Pilot
  • inne.


Image

 

Sprawdź, czy aplikacja obejmuje swoją funkcjonalnością Twojego drona. Takie dane znajdziesz na stronie jej twórców. Jeśli tak, zainstaluj ją na telefonie bądź innym urzadzeniu, z którego będziesz korzystać przy planowaniu lotu.

 

Image


KROK NR 2

Zapoznaj się z aplikacją, z trybami pracy jakie oferuje i przetestuj wspóldziałanie drona z oprogramowaniem.

Jesli chcesz zbierać dane do map, będziesz korzystać z pojedynczej lub podwójnej siatki gdzie kolejne ścieżki drona będą układać się w równych odstępach do poprzednich. Jest to konieczny warunek uzyskania dobrych danych.

Przećwicz zaznaczanie wieloboków na mapie. Jedynie w części przypadków fotografowany obszar będzie prostokątem. Uzywając do planowania lotu trybu polignu twój nalot będzie duzo bardziej efektywny.


Image


KROK NR 3

Zaprogramuj lot.
W aplikacji znajdziesz takie terminy jak "front/forward overlap". Określają one 80 w jakim kolejne zdjęcia będą się na siebie nakładać i w jakim przedziale dron będzie je wykonywał. Zostaw je w pozycji domyślnej lub dostosuj wg potrzeby. Pamiętaj jednak, że jeśli nie masz głębszej wiedzy o parametrach zamontowanej w dronie kamery i zależności pomiędzy nią, a prędkością i wysokością lotu, ryzykujesz popsuciem optymalnych ustawień dla danego zadania.

Dostosuj wysokość lotu. Im wyżej lecisz, tym większy obszar jesteś w stanie sfotografować, jednak kosztem jakości zdjęcia. Za optymalną wysokość przyjmij wartość w okolicach 70-80 metrów nad ziemią.

Ważne! Upewnij się, że kamera będzie skierowana pionowo w dół (90st).
Image


KROK NR 4

W drogę!

Wykonaj lot, skopiuj dane na komputer i prześlij je do nas.

Aby wykonać dla Ciebie mapę lub model terenu, prześlij nam archiwum .zip, .rar, lub inne przy pomocy, np. WeTransfer lub udostępnij zasób na swoim dysku sieciowym. Pobierzemy twoje dane i w ciągu kilkunastu godzin (w zalezności od dostepności) otrzmasz gotową mapę wraz z opracowaniem.

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /agisense_main/plugins/system/helix3/core/classes/Minifier.php on line 227