ZASTOSOWANIA

Upowszechnienie się platform bezzałogowych, stworzyło nowe możliwości dla każdego, kto potrzebuje danych niedostępnych dotychczas z uwagi na wysokie koszty, jakość lub czas dostarczenia produktu.

Dziś z danych pozyskiwanych za pomocą coraz bardziej popularnych "dronów" mogą korzystać rozliczne sektory gospodarki. Dzięki postępowi technologii i zmianom w obowiązującym prawie, możliwym staje się zastosowanie ich na kolejnych polach i funkcjach.

Poniżej znajdziecie Państwo niektóre z nich. Są to oczywiście jedynie niektóre możliwe aplikacje. Jeśli mascie inny pomysł na wykorzystanie naszych bezzałogowców - skontaktujcie się z nami! Numer telefonu i adres mailowy są podane w zakładce "Kontakt".

Image

Administracja Publiczna

 • ewidencja gruntów i budynków,
 • planowanie przestrzenne,
 • prezentacja terenów inwestycyjnych,
 • ocena pojemności składowisk odpadów komunalnych,
 • ocena kondycji roślinności w miejscach publicznych – typowanie drzew do wycinki.
Image

Administracja Nieruchomości

 • ocena stanu technicznego budynków,
 • dokumentacja szkód (np. gradobić, podtopień, katastrof budowlanych),
 • pozyskiwanie informacji o budynku do wyceny,
 • fotografia promocyjna.
Image

Budownictwo

 • analizy terenu inwestycji,
 • aktualizacja planów,
 • opracowanie map terenu pierwotnego,
 • inwentaryzacja stanu nawierzchni dróg,
 • wizualizacje do konsultacji społecznych,
 • aktualizacja planu sytuacyjnego,
 • detekcja rur drenażowych,
 • planowanie i organizacja robót,
 • nadzór nad postępem inwestycji,
 • identyfikacja ryzyk inwestycyjnych,
 • inspekcje infrastruktury,
 • wizualizacje i pomiary powykonawcze.
Image

Geodezja i Kartografia

 • aktualizacja opracowań kartograficznych,
 • mapy podkładowe,
 • inwentaryzacje powykonawcze,
 • obmiary stanów magazynowych,
 • pomiary mas ziemnych,
 • dokumentacje techniczne.
Image

Rolnictwo

 • ocena stanu upraw,
 • ocena stanu zbóż ozimych po okresie zimowym,
 • szacowanie szkód łowieckich,
 • identyfikacja obszarów podmokłych,
 • planowanie nawożenia,
 • szacowanie wysokości plonów,
 • planowanie drenażu pól.
Image

Ochrona zabytków

 • bezinwazyjna digitalizacja zbiorów muzealnych,
 • fotografia lotnicza,
 • detekcja stanowisk archeologicznych przy wykorzystaniu zobrazowań multispektralnych,
 • dokumentacja stanu obiektów zabytkowych,
 • inwentaryzacja stanowisk wykopaliskowych.
Image

Leśnictwo

 • aktualizacja map drzewostanu
 • ocena kondycji drzewostanu,
 • ocena ryzyka pożarowego,
 • wyznaczenie strefy wycinki drzewostanu oraz określenie jego liczebności
 • ocena szkód związanych z działaniem szkodników i klęsk żywiołowych.
Image

Energetyka

 • ocena stanu infrastruktury (wiatraków, linii przesyłowych, gazociągów, membran biogazowni, kominów itp.),
 • analizy potencjału solarnego,
 • analizy zacienienia,
 • prognozy ilości biomasy na cele energetyczne.
Image

Górnictwo i wydobycie

 • pomiar objętości mas ziemnych (składowisk materiałów sypkich, hałd, wysypisk),
 • pomiar objętości urobku dla kopalni odkrywkowych, kamieniołomów,
 • monitoring zmian (stały nadzór prowadzonej eksploatacji),
 • inwentaryzacja zasobów składowanych na zwałowiskach,
 • wizualizacje obiektów i obszarów.
Image

Przemysł

 • inspekcje stanu infrastruktury,
 • analizy otoczenia.
Image

Ochrona Środowiska

 • monitoring siedlisk,
 • monitoring zmnian środowiskowych,
 • detekcja zagrożeń.
Image

Promocja

 • fotografia promocyjna ,
 • opracowywanie modeli na potrzeby konkursów architektonicznych.

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /agisense_main/plugins/system/helix3/core/classes/Minifier.php on line 227