Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
W świetle powyższego informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma KMLogic Konrad Malec, Wólka Łosiniecka 61, 22-672 Susiec, NIP: 9211833032.

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wólka Łosiniecka 61, 22-672 Susiec lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: agisense@gmail.com
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Administrator gromadzi i przetwarza wyłącznie dane niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych.
 5. Zakres gromadzonych i przetwarzanych danych:
  • cele marketingowe - nazwa/imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, region;
  • odpowiedź na zapytanie - nazwa/imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, lokalizacja (w tym dokładne koordynaty GPS miejsca zainteresowania),
  • realizacja umowy - dane wymagane przez obowiązujące przepisy do celów rachunkowych i podatkowych.
 6. Udostępnianie Administratorowi swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania oferowanych usług.
 7. Administrator może udostepniać Państwa dane osobowe innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zleconych usług. Mogą być to takie podmioty jak:
  • firmy wykonujące usługi przewozowe, kurierskie oraz pocztowe,
  • firmy wykonujące usługi księgowe i rachunkowe,
  • rejestry dłużników,
  • podmioty upoważnione do uzyskania wzmiankowanych danych na podstawie obowiązującego prawa, tj. sądy, organy podatkowe, organy ścigania itp. - jednak wyłącznie na podstawie ważnego wezwania.
 8. Poza wymienionymi wyżej sytuacjami, Państwa dane są poufne i nie będą udostępniane.
 9. Okres przechowywania Państwa danych:
  • dane przechowujemy przez czas niezbędny do właściwej realizacji czynności związanych z usługą,
  • w zakresie realizacji celów marketingowych, do czasu realizacji umowy lub momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
  • dane, archiwizowanie których jest wymagane przez przepisy podatkowe i o rachunkowości - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - 5 lat,
  • dane, niezbęne do ochrony przed roszczeniami - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - 10 lat,
 10. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www, media społecznościowe oraz rejestry urzędowe.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  przenoszenia danych osobowych,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: agisense@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Wólka Łosiniecka 61, 22-672 Susiec.
 13. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych KMLogic Konrad Malec

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /agisense_main/plugins/system/helix3/core/classes/Minifier.php on line 227